Dlaczego warto wstąpić

do Klubu Przedsiębiorstw Społecznych?

Klub Przedsiębiorstw Społecznych to pierwsza w Polsce organizacja zrzeszająca przedsiębiorstwa społeczne i promująca ideę pracy z misją. Popularyzujemy ideę przedsiębiorczości społecznej wśród szerokiej publiczności – klientów, mediów, decydentów politycznych. Pokazujemy rozwiązania skuteczne dla biznesu i dobre dla ludzi, tworzymy i dbamy o standardy pracy z misją społeczną. Przystępując do nas, będziesz częścią nowej organizacji łączącej przedsiębiorczych ludzi o wrażliwości społecznej. Włączając się w prace Klubu, będziesz mieć wpływ na rozwój idei, która ma szansę zmienić przyszłość gospodarczą i rynku pracy w Polsce.

Korzyści z członkostwa

w Klubie Przedsiębiorstw Społecznych

 • Otrzymuj informacje na bieżąco o kluczowych sprawach dla przedsiębiorców społecznych: konkursach, grantach, zmianach w prawie, konferencjach, rozwiązaniach podatkowych, kwestiach księgowych i pracach legislacyjnych dotyczących Twojej pracy.
 • Dołącz do sieci dostawców i klientów ceniących odpowiedzialny sposób prowadzenia przedsiębiorstwa w zakresie produkcji, usług, zatrudniania pracowników, ochrony środowiska. Dostaniesz zniżki 10-30 procentowe na ich produkty i usługi. Znajdź podobnych do siebie przedsiębiorców i buduj konsorcja stając do przetargów. Poznawaj innych i wymieniaj się doświadczeniami w zakresie prowadzenia odpowiedzialnej organizacji.
 • Poznawaj ludzi, nawiązuj relacje. Bądź częścią jednej z grup roboczych, które wypracują rekomendacje dla ustawodawcy, dobre praktyki dla branży, rozwiązania dla biznesu i społeczności. Znajdź swój temat, region lub branżę lub zaproponuj nową inicjatywę.
 • Korzystaj ze wsparcia kompetencyjnego wartego setki tysięcy złotych: szkoleń grupowych i indywidualnych, konsultacji jeden-na-jeden, pracach warsztatowych, sesji coachingowych na najwyższym poziomie, spotkań z inspirującymi ludźmi z Polski i zagranicy.
 • Zadbaj wspólnie o interesy przedsiębiorstw społecznych - bierz udział w rozmowach z ustawodawcą na temat stworzenia definicji “przedsiębiorstw społecznych”, uzyskania ulg podatkowych i ulg w zatrudnianiu osób wykluczonych z rynku pracy. Korzystaj z rzecznictwa i wsparcia w kontaktach z instytucjami publicznymi, samorządowymi czy opinią publiczną.
 • Promuj swoje przedsiębiorstwo pokazując je jako przykład idei przedsiębiorczości społecznej, co da możliwość pozyskania nowych klientów i budowania rozpoznawalności wśród szerszej publiczności.

Członkostwo

w Klubie Przedsiębiorstw Społecznych

Członek zwykły

to osoba prawna posiadająca pełnię praw i przywilejów oraz podlegająca wszystkim obowiązkom wynikającym z członkostwa. Prawa i obowiązki członkowskie to m.in.:
 • prawo ubiegania się o pełnienie funkcji w klubie lub regionie
 • prawo głosu we wszystkich sprawach będących przedmiotem głosowań
 • możliwość uczestnictwa w zebraniach
 • obowiązek uczestniczenia w pracach wybranych przez członka grup roboczych Klubu
 • obowiązek uczestniczenia w szkoleniach i sesjach, na które członek dokonał zapisu

Członek wspierający

to osoba lub organizacja wspierająca ideę przedsiębiorczości społecznej, która chce wspierać Klub i jego inicjatywy, brać udział w spotkaniach, pracach grup oraz trwale współpracować z członkami. Status ten można otrzymać wyłącznie na zaproszenie Klubu. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w spotkaniach Klubu, brać udział w wydarzeniach nieodpłatnie, ma obowiązek opłacania składek, lecz nie ma praw wyborczych.

Uzyskanie członkostwa

w Klubie PS przebiega w sposób następujący:

_01

Zaproszenie do Klubu z inicjatywy Zarządu Klubu lub członka

(wraz z danymi personalnymi reprezentanta/tki organizacji), podpisanie kodeksu etycznego Przedsiębiorstwa Społecznego oraz przedstawienie Statutu organizacji, wyciągu z KRS

_02

Złożenie przez Kandydata Deklaracji członkowskiej

(wraz z danymi personalnymi reprezentanta/tki organizacji), podpisanie kodeksu etycznego Przedsiębiorstwa Społecznego oraz przedstawienie Statutu organizacji, wyciągu z KRS

_03

Decyzja Zarządu Klubu o przyjęciu w poczet członków

(wraz z danymi personalnymi reprezentanta/tki organizacji), podpisanie kodeksu etycznego Przedsiębiorstwa Społecznego oraz przedstawienie Statutu organizacji, wyciągu z KRS

_04

Wniesienie rocznej opłaty członkowskiej za status Klubowicza

(wraz z danymi personalnymi reprezentanta/tki organizacji), podpisanie kodeksu etycznego Przedsiębiorstwa Społecznego oraz przedstawienie Statutu organizacji, wyciągu z KRS