Koncepcja

Turkusowego Klubu Przedsiębiorstw Społecznych

Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych to jedyna w Polsce organizacja zrzeszająca przedsiębiorców społecznych i ich otoczenie – fundacje, stowarzyszenia, spółki non for profit, spółdzielnie socjalne, które działają biznesowo i realizują cele społeczne. Klubowi przyświeca idea turkusowej organizacji, która odzwierciedla demokratyczne zarządzanie w podmiocie szanującym wartość godnej pracy i praw zatrudnionych osób. Celem Turkusowego Klubu jest reprezentowanie interesów przedsiębiorców społecznych i ich otoczenia oraz dbanie o rozwój i profesjonalizację zrzeszonych podmiotów.

16 października powstał Turkusowy Klub Przedsiębiorstw Społecznych, którego wspólnie powołało 15 organizacji:

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Spółdzielnia Socjalna Nasielczanie, Spółdzielnia Socjalna Kalejdoskop, Stowarzyszenie Kooperatywa Dobrze, Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Archidiecezji Siedleckiej, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My, Fundacja Pomocy Rodzinie “Człowiek w potrzebie” – Restauracja Different, Spółdzielnia Socjalna Fajna Sztuka, Spółdzielnia Socjalna Pogłos, Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, Stowarzyszenie na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Spółdzielnia Socjalna Pożyteczni – Klubokawiarnia Pożyteczna, Fundacja Bęc Zmiana, PROPSY PR.

Cele

Organizacji

Celem stworzenia Turkusowego Klubu Przedsiębiorstw Społecznych jest powołanie organizacji zrzeszającej firmy społeczne i organizacje z ich otoczenia oraz prowadzenie wspólnych działań na ich rzecz. Turkusowy Klub będzie prowadzić rzecznictwo, inwestować w rozwój kompetencji założycieli i pracowników przedsiębiorstw społecznych, zmierzać do ustanowienia definicji prawnej “przedsiębiorstwa społecznego” oraz uzyskania ustawowo zagwarantowanych ulg podatkowych dla przedsiębiorców społecznych.

Aby wstąpić do Turkusowego Klubu Przedsiębiorstw Społecznych, należy po zaproszeniu od jednego z członków wypełnić deklarację, podpisać regulamin organizacji i wnieść jednorazową opłatę 100 złotych.

Aktualności

Grupy robocze

Regularnie obserwujemy prace legislacyjne wokół PS oraz prowadzimy prace grup roboczych, w ramach których powstają propozycje nowych rozwiązań prawnych, rekomendacji dla trzech sektorów i wytyczne dla przedsiębiorstw społecznych. Regularne spotkania robocze odbywają się w formie warsztatów, spotkań z przedstawicielami władz samorządowych, administracji publicznej, biznesu oraz ekspertów zewnętrznych, których celem jest wypracowywanie prospołecznych rozwiązań dla gospodarki i rynku pracy. Zakres tematyczny grup roboczych to odpowiedź na potrzeby wszystkich członków Klubu:

Grupa gastronomiczna

Zrzeszenie organizacji zajmujących się sprzedażą żywności lub ofertowaniem usług gastronomicznych. Celem grupy jest wypracowanie standardów pracy i zasad obsługi klienta opierając się na wyzwaniach branży oraz idei ekonomii społecznej.

Grupa czysta planeta

Zrzesza te organizacje, które chcą podjąć zobowiązania wobec czystego środowiska i zachowania jej zróżnicowania biologicznego. Ma na celu wypracowanie zasad oraz wspólnych projektów organizacji PS, które mają sprzyjać czystej planecie.

Grupa rzecznicza

Łączy organizacje, które chcą mieć lub mają już kontakt z mediami, opinią publiczną i prowadzą lub planują kampanie społeczne. Celem jest wypracowanie wspólnych haseł, narzędzi komunikacji oraz działanie na rzecz wspólnego dobra podmiotów społecznych, wspierając tym samym popularyzację idei ekonomii społecznej wśród szerszych grup odbiorczych.

Grupa miejska

Zrzesza organizacje, które szukają odpowiedzi na to jak dostosować miasto do wyzwań współczesnego biznesu, jak przygotować mieszkańców miast na zmiany klimatyczne, jak zaplanować i zorganizować miasto, aby było przyjazne wszystkim ludziom bez względu na wiek, wzrost, pochodzenie czy preferencje. Celem grupy jest inspirowanie się wzajemne w obszarze Smart and Modern City.

Grupa kultura

Kultura to jeden z najtrudniejszych obszarów do zmonetyzowania, a zarazem najbardziej potrzebujący wsparcia ze strony aktywistów, społeczników, trzeciego sektora oraz przedsiębiorców. Jak można prowadzić działania w obszarze kultury jednocześnie na tym zarabiając? Celem grupy jest zorganizowanie platformy wymiany doświadczeń, dobrych praktyk oraz wsparcia kompetencyjnego w tym zakresie.

Grupa trendsetterska

Idea przedsiębiorczości społecznej ma wiele definicji, jednak sam pomysł wydaje się prosty: rób biznes dla siebie i pomagaj innym. W Polsce ta idea jest stosunkowo młoda, praktyków wprawiających ją w obrót jest obecnie około 2 tysięcy, a będzie ich coraz więcej. Najnowsze dane firm doradczych pokazują, że młodzi ludzie z pokolenia Millenialsów i Zet chcą pracować z misją, a nie dla zysku. Wspólnie z partnerami ze świata nauki Klub otwiera grupę trendsetterską, której celem jest stworzenie przestrzeni na dyskusję praktyków z młodzieżą, studentami i młodymi przedsiębiorcami, którzy wchodzą na rynek pracy i/lub zakładają własne organizacje. W ramach grupy planowane są spotkania w formie roast, mindmaster, speeddating i wiele innych inspirujących form.